IconBagaimana ia berfungsi?

Punyai kebebasan untuk mengawal sepenuhnya pinjaman anda! Toyota Flexi Plan adalah cara terbaik untuk memiliki kereta Toyota baharu kerana anda dapat mengurangkan jumlah faedah yang dibayar dan tempoh pinjaman dengan membayar ekstra sekiranya berkemampuan. Ini bermaksud. anda membayar kurang dalam jangka masa panjang dan mampu menyelesaikan pinjaman dengan pantas!

Kelebihan

 • Penjimatan faedah
 • Kawalan sepenuhnya bagi menyelesaikan Pinjaman dengan PANTAS
 • Nikmati fleksibiliti bagi menyesuaikan bayaran bulanan ATAU tempoh berdasarkan Kadar Pinjaman Asas (BLR) berubah.
  Kadar Pinjaman Asas : 6.75% setahun

IconTerma Pembiayaan

Kelayakan Individu berusia 18 tahun dan ke atas sahaja dan untuk pendaftaran kenderaan peribadi
Margin pembiayaan Pembiayaan maksimum sehingga 90%, tertakluk kepada jumlah minimum pinjaman.
Tempoh 9 tahun maksimum

IconFee and charges

Fi kena bayar RM Fi jika perlu RM
Duti Setem - tanpa penjamin 10 Kos gambar (kenderaan terpakai & suaiguna baru) 10
Duti Setam - dengan penjamin 30 Penyelesaian dengan Pembiaya dahulu 30
Caj e-hakmilik, pendaftaran dan pengendalian 50 Pemeriksaan antara Cawangan 50
Caj salinan 10 Caj perjalanan untuk pemeriksaan 10
Caj Pengedalian untuk Pemeriksaan Kenderaan Terpakai 100
Caj Pengendalian dan duti setem untuk permohonan Tugasan 230
 
Fi Perkihidmatan Selepas Jualan (jike perlu sahaja) RM Perbelanjaan yang dituntut untuk mendapatkan semula (jika perlu sahaja) RM
Pengambilan dokumen : dalam cawagan 10 Perbelanjaan perjalanan untuk memeriksa/menjejaki kenderaan (berdasarkan jarak) :-
 • Sekitar 10km
 • Sekitar 30km
 • Sekitar 60km
 • Sekitar 90km
 • Lebih dari 90km
10
20
30
40
50
Pengambilan dokumen : (di tempat simpanan luar) 30 Permulangan semula & pelupasan kenderaan yang diambil semula milikan 120
Salinan Kad Pendaftaran 10
Salinan Perjanjian Sewa Beli 10
Pembaharuan cukai jalan 10
Sebarang permintaan Dokumen untuk dihantar melalui Pos Normal, Kurier atau E-mel 10
Surat kebenaran kepada JPJ untuk menukar injin 50
Surat kepada JPJ & kastam untuk pindahkan kenderaan dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak atau sebaliknya. 50
Surat kepada JPJ tentang Pertukaran Nombor Pendaftaran 50
Surat kepada JPJ untuk Kad Pendaftaran Kenderaan Baru 50
Tuntutan pemilikan apabila akaun penuh diselesaikan 100
Peringatan dan Notis Berkanun dihantar melalui Surat Bendaftaran :
Mail :-
 • Peringatan
 • Notis mengenai berubahan Kadar
Pinjaman Asas (BLR) & Kadar Pembiayaan Berasaskan (BFR)
 • Notis Jadual ke-4
 • Notis Hasrat untuk Pengambilan Semula Milikan
 • Notis Jadual ke-5
3/pax
5pax


5/pax
5/pax
5/pax

IconSoalan Lazim Flexi Plan

 1. Bolehkah saya betukar daripada Toyota Flexi Plan kepada pembiayaan kenderaan kadar tetap?
  Ya, anda boleh beralih pada bila-bila masa tanpa kos.

 2. Ada sebarang caj kelewatan yang akan dikenakan? Jika ada, berapakah kadarnya?
  Caj kelewatan ialah 2% ke atas BLR di mana terma caj merupakan pada kadar boleh ubah faedah ringkas yang dikira setiap hari.
  Contoh:
  Kadar Ubah Toyota Flexi Plan = 6.75% setahun.
  Caj Lewat = 6.75% + 2% = 8.75% dikenakan pada ansuran tunggakan, dikira setiap hari.

 3. Bagaimana faedah penyelesaian awal dikira?
  Jika anda membuat pembayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh matang, tiada faedah akan dikenakan sehingga tarikh matang berikutnya. Jika anda membuat pembayaran selepas 7 hari, faedah penuh yang terkumpul sehingga tarikh matang akan dikenakan ke akaun anda.

 4. Adakah terdapat sebarang rebat statutori pada kadar berubah-ubah?
  Tidak.

 5. Bilakah Toyota Capital Malaysia boleh menyemak semula Kadar Pinjaman Asas (BLR)?
  Ia boleh ditukar pada bila-bila masa semasa dalam tempoh perjanjian. Kami akan maklumkan pelanggan kami melalui mel berdaftar, memberikan 14 hari untuk melaksanakan pilihan di bawah:
  1. Kekalkan bilangan ansuran yang sedia ada (tempoh pinjaman) dan ubah jumlah ansuran; atau
  2. Kekalkan ansuran yang sedia ada dan bervariasi / menambah tempoh ansuran (memanjangkan tempoh pinjaman).

 6. Sekiranya Kadar Pinjaman Asas (BLR) berubah, adakah kadar perjanjian yang dipersetujui juga berubah?
  Tidak, kadar yang dipersetujui akan kekal seperti perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan sepanjang tempoh kontrak.

 7. Adakah Toyota Flexi Plan boleh digunapakai untuk semua model Toyota?
  Ya, ia terbuka kepada semua model Toyota.

 8. Adakah penjawat awam layak untuk pelan ini?
  Ya! Kami menawarkan kempen Jom Drive, istimewa untuk penjawat awam. Klik di sini untuk keterangan lanjut.

IconMuat Turun Risalah

Semenanjung Malaysia Muat Turun
Langkawi Muat Turun
Sabah Muat Turun
Sarawak Muat Turun
Labuan Muat Turun

Icon Muat Turun Helaian Makluman Produk

Terokai pilihan pembiayaan kenderaan & perkhidmatan kami