Perlindungan penuh pada
kadar premium
serendah RM250.
TCAPM EZ Protect
Insuran Jaminan Hayat Kereta oleh Hong Leong Assurance Berhad (HLA)
1 Premium tunggal untuk perlindungan hingga 9 tahun
2 Pinjaman kereta anda: Selesaikan dan waris boleh menyimpan kereta itu sekiranya berlaku Kematian/Hilang Upaya Kekal
Apakah TCAPM EZ Protect?

Insuran Hayat Kereta merupakan pelan premium dengan perlindungan hingga 9 tahun yang direka untuk menyelesaikan pinjaman kereta anda sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal (TPD). Jumlah yang diinsurankan semakin berkurangan sepanjang tempoh perlindungan.

Ringkasnya, kami akan menguruskan pembiayaan Toyota Capital anda sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini - semuanya serendah RM250 sahaja.

Ciri-Ciri & Faedah TCAPM EZ Protect
Keselamatan
Sekiranya berlaku Kematian atau TPD, 100% jumlah yang diinsurankan akan dibayar. Jumlah ini boleh digunakan untuk menyelesaikan baki pinjaman, dan akan membantu meringankan beban kewangan orang yang tersayang. Manfaat TPD akan dibayar mengikut peruntukan TPD. Ringkasnya, kami akan menguruskan pembiayaan Toyota Capital sekiranya berlaku perkara yang tidak diinginkan - semuanya serendah RM250 sahaja.
Premium mampu milik
Hanya bayar sekali dan anda dilindungi sepanjang tempoh polisi berjalan.
Perlindungan Seluruh Dunia 24-Jam
Perlindungan sekiranya berlaku kematian atau TPD pemegang insuran adalah 24 jam, 365 hari. Insuran Hayat Kereta tidak hanya terhad kepada tempat tinggal, pekerjaan atau perjalanan, dan tertakluk kepada pengecualian manfaat.
Permohonan Mudah
Tiada pemeriksaan kesihatan diperlukan, hanya perlu menjawab 4 Soalan Kesihatan dengan perlindungan minimum dari RM25,000 ke atas.
Premium tunggal dengan Pilihan Perlindungan Insuran
Anda mempunyai pilihan untuk tempoh perlindungan dari 1 hingga 9 tahun untuk disesuaikan dengan tempoh pinjaman.
Terma & Syarat
 
Minimum
Maksimum
Umur Kemasukan
18
60
istilah Dasar
1 Tahun
9 Tahun
Jumlah diinsuranskan
RM 25,000
Subject to underwriting
Umur
Toyota - Anggaran Premium Insurans (RM) dengan purata pinjaman bersih sebanyak RM95,000
Pegangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18-35
133
190
256
323
399
446
522
589
665
36-40
161
247
342
427
541
646
760
902
1,035
41-45
228
351
484
627
788
950
1,130
1,330
1,539
Umur
Perodua - Anggaran Premium Insurans (RM) dengan purata pinjaman bersih sebanyak RM44,000
Pegangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18-35
61
88
118
149
184
206
242
272
308
36-40
74
114
158
198
250
299
352
418
479
41-45
105
162
224
290
365
440
523
616
712

Premium di atas adalah tertakluk kepada kelulusan penaja jamin.

Pelepasan cukai peribadi adalah tertakluk kepada kelayakan dan kelulusan anda daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Produk ini ditaja jamin oleh Hong Leong Assurance Berhad, penanggung insurans yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Toyota Capital Malaysia Sdn Bhd ialah perantara yang dilantik oleh Hong Leong Assurance Berhad.

(i) Tempoh Bertenang

Polisi boleh dibatalkan oleh anda dengan memberikan notis bertulis kepada Pemilik Polisi (TCPAM -Toyota Capital) dalam tempoh 15 hari dari tarikh penghantaran polisi kepada Pemilik Polisi. HLA akan membayar balik premium yang telah dibayar tanpa faedah dan sebarang cukai yang dikenakan selepas menolak sebarang perbelanjaan perubatan yang mungkin telah ditanggung.

(ii) Pendedahan penting

Anda mesti mendedahkan semua fakta material seperti keadaan perubatan dan menyatakan umur anda dengan betul. Ketidakdedahan keadaan perubatan sebenar atau tidak memberikan jawapan penuh, lengkap dan benar dalam borang permohonan/cadangan boleh menyebabkan HLA mengelakkan sebarang polisi yang mungkin menurut cadangan itu, menolak atau mengurangkan jumlah sebarang tuntutan di bawah polisi tersebut atau mengubah syarat dasar tersebut. Harap maklum bahawa anda juga mempunyai pilihan untuk membeli produk insurans hayat percuma komisen terus daripada Hong Leong Assurance Berhad.

(iii) Semua permohonan tertakluk kepada kelulusan pengunderaitan.

(iv) Sila ambil perhatian bahawa senarai Soalan Lazim adalah tidak lengkap. Sila rujuk HLA untuk senarai penuh pengecualian di bawah polisi.

(v) Pelanggan boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang produk TCAPM EZ Protect, dan boleh membuat aduan atau membuat tuntutan di cs@toyotacapital.com.my atau customerservice@hla.hongleong.com.my.

Penafian

Maklumat yang diberikan pada halaman ini bukan kontrak insurans. Penerangan kulit adalah ringkasan ringkas untuk rujukan cepat dan mudah. Terma dan syarat tepat yang terpakai terdapat dalam dokumen polisi.

Hong Leong Assurance Berhad ialah ahli PIDM. Manfaat yang perlu dibayar di bawah produk yang layak dilindungi oleh PIDM sehingga had. Sila rujuk Risalah TIPS PIDM atau hubungi Hong Leong Assurance Berhad atau PIDM (lawati www.pidm.gov.my).
Lindungi pinjaman kereta anda dengan TCAPM EZ Protect

Berminat? Sila hantar perincian seperti dalam borang di bawah dan kami akan hubungi anda segera.

Atau, hubungi talian 03-27278880 untuk maklumat lanjut.

Terima kasih atas perhatian anda terhadap produk kami.

Borang Pengesahan Maklumat
Toyota Capital Malaysia
 
Soalan Lazim

1. Adakah ia pelan premium ansuran bulanan?
Tidak. Ia adalah premium insurans bayaran sekali yang meliputi keseluruhan tempoh pinjaman.

2. Jika saya dimasukkan ke hospital kerana Covid sebelum ini, adakah saya masih layak untuk membeli insurans ini?
Kami akan mengemas kini penaja jamin, HLA dan kelayakan adalah tertakluk kepada pengunderaitan berdasarkan pengisytiharan kesihatan anda semasa permohonan.

3. Berapa banyak yang perlu saya insuranskan? Bolehkah jumlah jaminan lebih tinggi daripada nilai kereta saya atau jumlah tertunggak? Berapakah pampasan syarikat insurans sekiranya TPD meninggal dunia?
Adalah dinasihatkan untuk mempunyai perlindungan yang lebih tinggi daripada pinjaman tertunggak anda (baki + jumlah faedah yang dikenakan) untuk memastikan benefisiari anda mempunyai simpanan selepas menjelaskan baki pinjaman.

4. Bagaimana jika permohonan saya ditolak oleh penaja jamin, HLA kerana keadaan yang tidak dijangka dan saya telah membayar premium insurans?
Kami akan memulangkan semula premium kepada anda dalam masa 14 hari bekerja selepas kami menerima notifikasi penolakan dari HLA.

5. Sekiranya polisi ditamatkan/dibatalkan lebih awal daripada tempoh polisi sebenar, adakah terdapat pemulangan nilai serahan tunai?
Ya, akan ada bayaran balik mengikut anggaran pemulangan atas ilustrasi jualan yang diberikan kepada anda. Borang IBG turut ditandatangani di awal borang permohonan.

6. Bolehkah terma polisi dan jumlah diinsuranskan diubah?
Kedua-duanya tidak dibenarkan ditukar selepas polisi diaktifkan.

7. Berapakah bilangan waris/penama yang dibenarkan dimasukkan ke dalam borang pencalonan?
Tiga (3). Penama bagi pemilik polisi Muslim setelah menerima wang polisi hendaklah mengagihkan wang polisi mengikut undang-undang Islam.

8. Apakah yang berlaku apabila saya menyelesaikan awal pinjaman HP saya, adakah polisi insurans akan ditamatkan?
Sebaik sahaja pinjaman HP anda diselesaikan, polisi insurans akan ditamatkan secara automatik. Sebab liabiliti pinjaman anda dengan TCAPM sudah diselesaikan.

9. Sekiranya berlaku kematian atau TPD kepada saya, apakah yang akan berlaku?
Ketika melengkapkan borang permohonan, anda akan menandatangani borang pencalonan waris untuk simpanan kami. Sekiranya berlaku kematian atau kehilangan upaya kekal menyeluruh, anda atau pewaris anda perlu memaklumkan dan menyerahkan dokumen berikut kepada kami untuk HLA memproses tuntutan yang mungkin mengambil masa sebulan untuk diproses bergantung kepada keadaan: -
i. Borang Permohonan Tuntutan Kematian/Hidup
ii. Sijil kematian
iii. Sijil Polisi
iv. Perjanjian Pinjaman untuk mengesahkan jumlah pinjaman tertunggak pada tarikh kematian
v. Salinan IC Hayat Diinsuranskan (Untuk Tuntutan TPD)
vi. Laporan Kehadiran Perubatan Mengenai Hilang Upaya Kekal Menyeluruh (Untuk Tuntutan TPD)